Starta företag

Välkommen att starta företag i Värnamo kommun. Vi vill att du känner dig välkommen, och att du får den service som just ditt företag behöver.

Några av de funktioner du kan ha nytta av ser du här. Kontakta vår företagslots som är en väg in för dig som företagare. Företagslotsen samordnar och säkrar att du får de kontakter och stöd du behöver.

Mark och exploatering

Mark- och exploateringsavdelningen arbetar med tomtmark, både hustomter och industrimark.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med bygglov, bostads­anpassning, detaljplaner, kart- och mätteknik, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn och tillståndsgivning.

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen arbetar med avfallshantering och renhållning, anslutning av vatten och avlopp, gator och trafik, samt parker, grönområden och torg.

Upphandlingsförvaltningen

Upphandlingsförvatningen är Värnamo kommuns centrala upphandings- och inköpsenhet för upphandling av varor och tjänster.

Värnamo Näringsliv AB

Värnamo Näringsliv AB, VNAB driver utvecklingsprojekt och är arena för nätverk. Här finns bland annat Science Park Värnamo, inkubator för nystartade företag samt idé- och innovationsstöd.

Granskad 2017-08-09
av Ingela Zander