EU-samordnare

Värnamo kommuns EU-samordnare Anna Theorell ger stöd och vägledning till våra verksamheter, till det lokala näringslivet och föreningslivet gällande projekt och medfinansiering från EU:s fonder och program.

EU-finansiering och rådgivning

EU-samordnarens uppgift är att internt inom kommunen informera kommunledning, förvaltningar och bolag om vilka möjligheter som finns att förbättra det kommunala utvecklingsarbetet genom EU-finansiering.  

Eu-samordnaren hjälper även lokala näringsidkare och föreningar med vägledning till den europeiska marknaden samt med information och rådgivning om internationalisering och EU-finansiering.

Anna Theorell, EU-samordnare och landsbygdsutvecklare

Anna Theorell, EU-samordnare

Granskad 2018-03-28
av Helena Bengtsson