Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Tillståndspliktiga verksamheter och åtgärder

Här kan du se vilka verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd. Ansökan om tillstånd skall göras i god tid innan du sätter igång med ett arbete eller en installation.

Det är viktigt att du, om du till exempel är på gång att starta ett nytt företag, göra förändringar eller om du känner dig osäker på vad som gäller för en pågående verksamhet, tar kontakt med en handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen. De flesta blanketter hittar du här på hemsidan.

Brandfarlig vara

Det krävs tillstånd att hantera eller förvara brandfarliga varor.

Mer information om tillstånd och hur du ansöker finns på sidan Brandfarlig vara.

Djurhållning

Inom detaljplanelagt område eller där områdesbestämmelser gäller krävs det tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden för att hålla:

  1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
  2. pälsdjur som inte är sällskapsdjur,
  3. fler än fem fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  4. orm

Du skickar in din ansökan om att hålla hönslänk till annan webbplats till samhällsbyggnadsförvaltningen.

För ansökan om tillstånd av innehavande av djur enligt punkt 1 och 2 ovan, kontaktas samhällsbyggnadsförvaltningen.

Enskilt avlopp

Du måste alltid anmäla när du ska inrätta eller göra en ändring av av enskilt avlopp, avloppsanordning för tvättvatten och liknande. I ett vatten­skydds­område behövs dessutom tillstånd för att inrätta enskild avloppsanläggning.

Om du vill installera en torrtoalett där du själv tar om hand latrinet så behöver du tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden.

Kemikalier

Livsmedel

Du måste ha tillstånd om du ska hantera livsmedel på något annat ställe än i en livsmedelslokal.

Miljöfarlig verksamhet

Tillstånd till miljöfarlig verksamhet söks via Länsstyrelsen. För Jönköpings län och även för Östergötlands län är det Mark- och miljödomstolen i Växjö som tillståndsprövar A-anläggningar. Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Östergötland prövar B-anläggningar.

Renhållning

Förlängt intervall för slamtömning kan medges om det kan ske på ett ur hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart sätt.

Du kan själv få ta hand om slam eller material från fosforfälla om du kan kompostera det på fastigheten utan att omgivningen störs.

Värmepumpar

Inom vattenskyddsområde behövs tillstånd för att inrätta vatten- eller markvärmeanordning.

Du som bor nära granne till någon som ska installera värmepump har rätt att yttra dig i frågan vid installation av t ex bergvärmelänk till annan webbplats eller sjövärmelänk till annan webbplats.


Senast granskad:
2019-11-08

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter