Visioner och framtidsidéer

Värnamo vill växa, om 20 år vill vi vara 40 000 invånare. Men vi vill inte växa på vilket sätt som helst. Vi vill leva vår värdegrund och bygga framtiden på fyra kriterier: hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt.

Vision

Värnamo kommun - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035.

Hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt.
Värnamo 2035

Våra övergripande mål

Delaktighet: medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling.

Kompetensförsörjning: arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver.

Klimat: klimatsmarta val underlättas.

Kvalitet: grunduppdrag av god kvalitet för de vi är till för.

Värdegrund

Oavsett uppdrag, roll och funktion är vår gemensamma uppgift att:

  • sätta behov och intresse hos de vi är till för i centrum
  • ta ett aktivt ansvar för att utveckla verksamheten och oss själva
  • samverka och ta tillvara varandras kompetenser
  • respektera varandras åsikter, roller och funktioner
  • verka för att alla ska uppleva arbetsglädje, kunna sätta in sitt arbete i ett större sammanhang, trivas och känna yrkesstolthet.

Ledarvärderingar

  • Vi finns till för andra.
  • Alla är viktiga.
  • Alltid bättre.
  • Engagerade ledare påverkar.
  • Vi tar ansvar.
Kriterierna för våra mål

Granskad 2017-03-21
av Ingela Zander