Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Åtgärdsplaner

En åtgärdsplan är kopplad till ett överordnat styrdokument och omsätter inriktningen i det överordnade styrdokumentet till konkreta åtgärder.

Kommunstyrelsen antar åtgärdsplan som berör samtliga nämnder.

En åtgärdsplan som berör endast en nämnd, antas av berörd nämnd.

I dokumentet ska det finnas angivet när åtgärdsplanen ska följas upp och revideras.

Senast granskad:
2019-07-11

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter