Styrdokument

Här hittar du bland annat våra policyer, riktlinjer, handlingsplaner och program, reglementen för nämnderna, kommunala råd, revisionsreglemente samt kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson