Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Publicerat 2019-10-15

Plansamråd kring detaljplan för del av Bredaryd 41:10 med flera

Du kan nu ta del av förslaget för detaljplanen för området för Zinkteknik i Bredaryd tätort. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen. Du har möjlighet att lämna synpunkter till och med 17 november 2019. 

Du hittar hela förslaget på sidan Förslag för Bredaryd 41:10 m fl.

Information om planförslaget

Ansvarig instans

Samhällsbyggnads­förvaltningen

Anslaget publicerat

15 oktober 2019

Samrådstid

16 oktober 2019 - 17 november 2019

Synpunkter lämnas senast

17 november 2019

Förvaringsplats för förslaget

Samhällsbyggnads­förvaltningen, Stadshuset

 

Ta del av planförslaget

Alla planförslag finns på sidan Pågående detaljplaner och planprogram. Du kan även få hjälp att ta del av handlingarna i kommunens kontaktcenter, samhällsbyggnadsförvaltning i stadshuset och Stadsbiblioteket.

Lämna synpunkter och överklaga

Du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslag minst tre veckor från det datum anslaget är publicerat. Tre veckor är minimikravet enligt plan- och bygglagen.

Synpunkter på planförslaget måste lämnas skriftligt till plan- och byggavdelningen. Du hittar mer information om hur du lämnar synpunkter i planförslaget. 

Krav för att kunna överklaga beslut

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Senast uppdaterad:
2019-10-15