Anslagstavla

Det här är Värnamo kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkänna­givanden, kungörelser och beslut som:

Från och med 1 januari 2018 ersätter den här webbsidan den fysiska anslags­tavlan som tidigare fanns i Stadshuset. Du kan också få hjälp att ta del av handlingarna i Stadshusets reception och på biblioteket.

Rätt att överklaga och lämna synpunkter

Du som bor i Värnamo kommun har möjlighet att överklaga beslut och lämna synpunkter på förslag. Du överklagar beslut genom att lämna in en skriftlig överklagan inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs här på anslagstavlan. I varje anslag hittar du mer information om vad som gäller och hur du ska göra.

Eldningsförbud i hela länet

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län. Eldningsförbud råder därför från och med tisdagen den 22 maj 2018 i hela Jönköpings län

Eldningsförbudet innebär

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt.

Vid eldningsförbud gäller också förbud att använda fyrverkerier utomhus.

Sprit- eller gasolkök är tillåtna att använda, förutsatt att försiktighet iakttas.

Då eldningsförbud råder är grillning tillåtet förutsatt att försiktighet iakttas och att:

  • grillning sker med kol eller engångsgrill vid särskilt iordningställda grillplatser som kommunen erbjuder.
  • grillning sker i villaträdgårdar eller motsvarande med grill (kol-/gas-/el-) eller engångsgrill.

Särskild försiktighet

Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas samt särskild bevakning bör utföras efter dessa typer av arbete.

Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark vid hög brandrisk eller eldningsförbud.

Föreskrifter om eldningsförbudPDF

Kallelse till kommunfullmäktige

Protokoll

Kungörelser och underrättelser

Upphandlingar

Granskad 2018-05-22
av Annette Petersson