Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2020-01-27

Värnamo förbättrar bemötandet igen

Värnamo kommun fortsätter att bli bättre på bemötande, snabba svar och tillgänglighet. Det visar en färsk rapport om kommunal service via telefon och e-post.

Rapporten ”Servicemätning via telefon och e-post” görs varje år. Under några år hade Värnamo kommun dåliga resultat och därför bestämde kommunstyrelsen att starta ett kontaktcenter, som en väg in i kommunen.

Kontaktcenter startade i juni 2018 och det gav effekt direkt. Siffrorna för 2018 var betydligt bättre än tidigare och 2019 års rapport visar ett än bättre resultat.

- Jag är mycket stolt över att vi tillsammans med alla förvaltningarna har kunnat leverera ett så här fint resultat. Bemötande och tillgänglighet är en viktig del i ett servicearbete och resultatet visar ju att ett kontaktcenter gör skillnad för medborgarna, säger Josefin Ohlsson, chef för kontaktcenter.

Hundra procent gott bemötande

Undersökningen mäter till exempel hur snabbt kommunen svarar på e-post och hur bra svaren är, hur den som ringer kommunen blir bemött, hur snabbt man kommer i kontakt med en handläggare och hur engagerad handläggaren är.

Värnamo kommun får bra betyg på samtliga punkter. Allra bäst är bemötandet, där alla anser att de fått ett mycket gott eller gott bemötande, och svarstid för e-post, där 96 procent får svar inom ett dygn.

Lägst resultat får Värnamo kommun för kvaliteten på svaren från handläggaren. Två av tre tycker att svaret på frågorna som ställs har god kvalitet. En av tre tycker att den är medelgod eller dålig.

- Ett av kontaktcentrets viktigaste mål är att försöka lösa medborgarens ärende vid första kontakten. Erfarenhet visar att det brukar ta några år att etablera ett kontaktcenter och för att kunna lösa fler ärenden fortsätter arbetet tillsammans med förvaltningarna för att höja kompetensen hos kommunvägledarna, säger Josefin Ohlsson.

Undersökningen

Mätningen är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och JSM Telefront. Ett antal personer ringer till kommunen och skickar e-post. De ställer frågor om sådant som är vanligt att invånare hör av sig till kommunen om och bedömer sedan svaren.

Mätningen genomfördes under oktober och november 2019.

Resultat

Sammanfattningsvis bedöms varje kommun på en skala där grönt är bättre än snittet, gult i nivå med snittet och rött är sämre än snittet. I den nya mätningen får Värnamo grönt i samtliga åtta kategorier (telefoni: tillgänglighet, svar på frågan, information, intresse/engagemang, bemötande och e-post: svar inom ett dygn, fullständiga avsändaruppgifter och svarskvalitet).

Rapporten Servicemätning via telefon och e-post i pdf-format.PDF

Databasen Kolada

Du kan även läsa om resultatet av undersökningen på Koladas webbplats, under rubriken Samhälle och miljö.länk till annan webbplats På Kolada hittar du en mängd information om kvaliteten på kommunens verksamheter. Här kan du jämföra Värnamo kommun med landets övriga kommuner.

Senast uppdaterad:
2020-01-27