Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-11-28

Forsheda skola på fullmäktige

Information om Forsheda skola på kommunfullmäktige 28 november 2019

På fullmäktiges möte 28 november inleddes med att tre lärare från Forsheda skola berättade om 55:an, en insats på temat: alla lär olika och det måste vi möta.

- Alla är olika, därför bemöter vi eleverna på olika sätt för att de ska nå målen, sa Ulrika Blomvall, lärare på Forsheda skola.

Hon och kollegorna Maria Sköld och Eva Anvegård berättade hur de jobbar med högstadieelever för att alla ska uppnå målen. 55:an erbjuder extra hjälp på olika sätt. Eleverna börjar i klassen och går sedan till 55:an när det blir dags att jobba individuellt och i grupp.

Bara den som själv väljer det, går till 55:an. Allt sker i dialog med både övriga lärare och vårdnadshavare.

Några av kommentarerna från elever som deltar i 55:an är ”Det är lugnt, man blir inte stressad och får inte samma prestationsångest” och ”Det är alltid öppet, man kan komma när man vill.”

Beslut i korthet

På fullmäktigemötet togs bland annat beslut om avgift för hemsjukvård och taxa för vatten och avlopp under 2020. Här följer ett urval av beslut i korthet.

Du kan se hela sammanträdet på webb-tv.

Protokollet från sammanträdet publiceras på kommunens webbplats när det har justerats, vilket sker 4 december.

Beslut i korthet

  • Kommunfullmäktige antog detaljplaner för Nöbbele 7:2 med flera (Bredasten etapp 3) och del av fastigheten Kolonien 2 med flera (Trälleborgs skolområde).
  • Kommunstyrelsen hade föreslagit att Värnamo kommun inför avgift för hemsjukvård från 1 januari 2020. Ärendet återremitterades.
  • Kommunfullmäktige antog ny taxa för vatten och avlopp från 1 januari 2020.

Senast uppdaterad:
2019-11-28