Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-10-31

Ardita Berisha ny andre vice ordförande

Ardita Berisha, Socialdemokraterna, valdes till ny andre vice ordförande i kommunfullmäktige sammanträdet 31 oktober. På sammanträdet delades också årets arkitekturpris ut.

Ardita ersätter Anne Karlsson, Sverigedemokraterna, som avsagt sig sitt uppdrag som fullmäktigeledamot.

I samband med fullmäkties möte delade sockså Värnamo kommuns arkitekturpris 2019 ut. Det går till bostadsbebyggelsen på fastigheten Duvan 2, vid Kyrktorget i Värnamo stad. Kvarteret är ritat av Accent arkitekter genom Ing-Marie Gustafsson. Beställaren i projektet är Bengt Svenstig och Fredrik Almqvist på Svebo Fastigheter AB.

Beslut i korthet

Här följer ett urval av övriga beslut i korthet. Du kan se hela sammanträdet i webb-tv och läsa protokollet från sammaträdet så snart det har justerats.

  • Kommunfullmäktige godkände delårsbokslutet för Värnamo kommun så som det såg ut 31 augusti. Prognosen visar på ett resultat vid årets slut på minus sex miljoner kronor.
  • Fullmäktige avsatte en miljon till ombyggnad av utemiljön vid Exposkolan (tidigare Östboskolan).
  • Kommunfullmäktige antog en policy för Värnamo kommun som arbetsgivare.
  • Kommunfullmäktige antog en ny avfallstaxa, som gäller från 1 januari 2020.
Kommunens presidium, från vänster Ardita Berisha (S), andre vice ordförande, Mikael Karlsson (C), förste vice ordförande och Camilla Rinaldo Miller (KD), ordförande.

Kommunens presidium, från vänster Ardita Berisha (S), andre vice ordförande, Mikael Karlsson (C), förste vice ordförande och Camilla Rinaldo Miller (KD), ordförande.

Utdelning av 2019 års arkitekturpris.

I samband med fullmäktiges möte delades årets arkitekturpris ut till Accent Arkitekter.

Senast uppdaterad:
2019-11-01