Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-10-03

Extern revisor utreder uppdraget åt golfklubben

Under några dagar har flera lokala och regionala medier bland annat rapporterat om arbete som utförts åt Värnamo Golfklubb och där Värnamo kommun varit inblandad.

- Efter samtal med inblandade och berörda kan jag konstatera att det är viktigt att en extern granskning sker av det arbete som utförts på Värnamo Golfklubb, säger Ulf Svensson, kommundirektör.

Så här kommer hanteringen att gå till:

Externa revisorer har fått i uppdrag att utreda samtliga omständigheter kring aktuellt uppdrag åt Värnamo Golfklubb såsom motiv och beslut om kommunens engagemang, dokumentation kring uppdragets omfattning, kostnadsberäkning och beställning. Uppdraget omfattar även en genomgång av projektets samtliga fakturor samt dess vidarefakturering till Värnamo Golfklubb.

Utifrån granskningen av projektet skall revisorerna beskriva aktuella rutiner, vilka risker de ser samt vilka förändringar i rutiner och processer som behöver göras.

- När revisorernas rapport är klar, kommer jag att ta ställning till vidare hantering, dels av det aktuella ärendet men också om det finns behov av ytterligare uppdrag, säger Ulf Svensson.

Den tidigare avdelningschefen på tekniska förvaltningen som är berörd har sedan november 2018 på egen begäran annan tjänst inom förvaltningen. Under revisionens granskning kommer han ha arbetsuppgifter som inte kan påverka granskningsarbetet.

Senast uppdaterad:
2019-10-03