Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-09-26

Taxor och Alandsryd på fullmäktiges möte

Kommunfullmäktige tog beslut om bland annat taxor för tomter och allmänhetens möjlighet att ställa frågor till sina politiker.

Du kan se hela sändningen i efterhand på sidan Webb-tv och läsa protokollet så snart det är justerat på sidan Protokoll KF. Protokollet justeras 2 oktober.

Ett urval av besluten 26 september i korthet

  • Möjligheten för allmänheten att ställa frågor till politiker direkt på fullmäktiges sammanträden försvinner från och med oktobermötet. Sedan ”Fråga din politiker” infördes 2015 har det kommit in två frågor. Fullmäktige menar att eftersom det ställts så få frågor och eftersom det finns nya möjligheter att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter, så upphör slopas ”Fråga din politiker”.
  • Kommunen investerar upp till 580 000 kronor för att Finnvedens Slalomklubb ska kunna genomföra sitt projekt ”Sommar i Alandsrydsbacken”. Pengarna ska användas till exempel för att gräva ute en damm.
  • Det blev inget beslut om förslaget till policy för investeringsprocessen. Ärendet återremitterades.
  • Fullmäktige antog en ny detaljplan för fastigheten Rörstorp 6:1 vid Magnusgatan i Värnamo stad. Planen gör det möjligt att bygga en förskola på fastigheten och att bevara naturområdet på platsen.

Senast uppdaterad:
2019-09-26