Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-05-09

Frågor och svar om försvarets övning

Försvarsmakten genomför en övning bland annat i Värnamo stad under tiden 8-15 maj. Vi räknar med att den kommer att få stor uppmärksamhet.

Försvaret har personal på plats i samband med övningarna, och du kan ställa frågor till dem om övningen. Du kan också kontakta kommunens kontaktcenter tfn 0370-37 70 00.

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor som du kanske har själv, eller som du får från andra.

På vilket sätt är Värnamo kommun involverad?

Några av våra verksamheter, till exempel räddningstjänsten medverkar i delar av övningen.

Hur påverkas jag som Värnamobo av övningen?

Övningen sker i Värnamo, Eksjö och Skillingaryd. De som bor i området kan se eller träffa på militär, polis, personal från räddningstjänsten och akutsjukvårdare i området. Du kan också se militära fordon och eventuellt helikopter i anslutning till övningsplatser och transporter till och från övningsplatsen. Framför allt kommer övningen att märkas i centrala Värnamo måndag 13 maj.

Några moment av övningen sker i centrala delar av Värnamo och de kan uppfattas som dramatiska. Det är viktigt att veta att detta är en övning, inte en verklig händelse. De personer som befinner sig på plats är poliser, militärer, personal från räddningstjänsten och ambulansen, men också statister som medverkar i övningen.

Varför övar man i tätbebyggt område?

Det är först vid övning av moment i bebyggelse som de inblandade utsätts för realistiska ”störmoment” såsom trafik, förbipasserande människor, närhet till bensinstationer, elcentraler och andra samhällsviktiga funktioner. Vi måste förhålla oss till hur hotbilden i samhället ser ut i dag.

Hur ser Värnamo kommun på att samverka med övriga i övningen?

Mycket positivt. Det här ger oss en möjlighet att öva viktiga funktioner på ett sätt som vi inte hade kunnat göra ensamma.

Samordning och samverkan är viktigt i en orolig värld, där samhället utsätts för olika former av påverkansoperationer och angrepp eller hot i allt större utsträckning. Alla totalförsvarsaktörer bör samverka och öva för att i största möjliga mån kunna hantera påfrestningar i fred, kris och krig.

Hur stor är risken att det händer något i Värnamo?

Det finns samhällsviktiga funktioner som riskerar att utsättas för hot eller attacker och en del av dem har kommunen ansvar för, till exempel vattenverk och räddningstjänst. Värnamo är inte undantaget från den hotbild som råder i övriga landet.

Finns det en koppling mellan övningen och händelserna under hösten och vintern Värnamo, med skottlossning och detonationer?

Nej, det här är en nationell övning som genomförs för sjätte gången. Den handlar om att öva totalförsvaret. Övningen genomförs i Eksjö med omnejd och i år har försvaret valt att förlägga den till Skillingaryds skjutfält och närliggande tätorter, till exempel Värnamo.

Senast uppdaterad:
2019-05-09