Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-04-25

Ansvarsfrihet för 2018

Kommunfullmäktige gav styrelse, nämnder, beredningar och enskilda ledamöter i dessa ansvarsfrihet och godkände årsredovisningen för 2018.

Det var ett av många beslut om ansvarsfrihet som fullmäktige tog på mötet 25 april. Även de kommunala bolagen beviljades ansvarsfrihet och deras årsberättelser godkändes.

Läs nyheten om årsberättelse för Värnamo kommun i nyheten Kommunens resultat 2018: plus 15,3 miljoner

På sammanträdet informerade omsorgsförvaltningens chef Ulrika Gustafson och omsorgsnämndens ordförande Glenn Lund om förvaltningens äldreomsorg. Planeringsarkitekterna Emma Nordstrand och Kristoffer Karlsson berättade om kommunens nya översiktsplan, som håller på att arbetas fram. Är du nyfiken på det, eller vill följa något av de andra ärendena, kan du se hela kommunfullmäktiges sammanträde på sidan Webb-tv.

Protokollet från sammanträdet kommer att finnas här på webbplatsen så snart det har justerats, vilket sker tisdag 30 april.

Senast uppdaterad:
2019-04-25