Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-04-16

Kommunens resultat 2018: plus 15,3 miljoner

Det ekonomiska resultatet för Värnamo kommun 2018 blev plus 15,3 miljoner kronor. Det är mindre än budgeterat resultat, vilket framför allt beror på att verksamheterna har använt mer pengar än de fått i budget.

Under 2018 använde verksamheterna i Värnamo kommun 2,3 miljarder kronor till kommunal service, eller drygt 65 000 kronor per invånare. Det mesta, fyra femtedelar, gick till skola, vård och omsorg.

Kommunstyrelsen behandlar bokslutet på sitt sammanträde 16 april och det visar att nämnderna har haft svårt att hålla sin budget. De har gjort av med 26 miljoner kronor mer än budgeterat.

Lägre intäkter

Samtidigt har skatteintäkterna inte ökat lika mycket som tidigare. Tillsammans med förändringar i utjämningssystemet innebar det att intäkterna var drygt fyra miljoner lägre än budgeterat.

- Tack vare att vi har haft reavinster, till exempel att vi har sålt mark, slutar resultatet ändå på plus 15,3 miljoner kronor. Men det är för lite. Vi har stora investeringsbehov framför oss och för att slippa låna för mycket, behöver vi ha ett större överskott, säger Kjell Fransson, biträdande kommundirektör och ekonomichef.

Investeringar för 268 miljoner

Under 2018 investerade Värnamo kommun nästan 268 miljoner kronor. De fem största investeringarna är

  • B-huset på Östboskolan (Exposkolan), 38,7 miljoner
  • C-huset på Östboskolan, 11,4 miljoner
  • Nytt tillagningskök på Östboskolan, 18,4 miljoner
  • Nytt industriområde Vitarör, 17,2 miljoner
  • Överföringsleder mellan Bredaryd och Stomsjö 16,5 miljoner

Under 2019 räknar Värnamo kommun med att investera minst lika mycket. Samtidigt ökar trycket på den kommunala servicen och avmattningen i konjunkturen medför att intäkterna inte ökar lika fort.

Fortsatt god kvalitet

- Värnamo kommun har en i grunden stark ekonomi. Men vi får minskade statsbidrag, vi betalar mer i det kommunala utjämningssystemet och arbetslösheten är så låg att vi nu nått taket för sysselsättningsökningen. Hittills har vi klarat investeringarna utan att låna mer än 250 miljoner kronor, men nu är det inte så längre. Vi vill inte lämna till framtidens generationer att betala för stor andel av investeringarna. För att vi ska fortsätta att ha en stark ekonomi och leverera kommunal service med god kvalitet, har alla nämnder fått i uppdrag att se över på vilket sätt verksamheterna kan bli mer effektiva, säger Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

Nämnderna har i uppdrag att öka effektiviteten med två procent under de närmaste tre åren till exempel genom att utveckla verksamheterna, hitta nya arbetssätt och använda teknik på ett smart sätt.

Senast uppdaterad:
2019-10-18