Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-01-31

Val och motioner på fullmäktiges möte

Kommunfullmäktige höll på torsdagen årets första möte. Det handlade bland annat om val till bolagsstyrelser och flera motioner.

Du kan se hela sammanträdet på sidan Webb-tv. Du kan också läsa protokollet från sammanträdet på sidan Protokoll KF, så snart det har justerats, vilket sker onsdag 6 februari.

På mötet valdes bland annat ledamöter till styrelserna för de kommunala bolagen Finnvedsbostäder AB, Värnamo Energi AB, Värnamo kommunala industrifastigheter AB och Stadshus AB.

Kommunfullmäktige godkände också en ny organisation, som bland annat innebär att upphandlingsförvaltningen upphör som egen förvaltning från 1 april. Upphandlingsnämnden blir kvar och kommer att servas av kommunledningskontoret. I den nya organisationen kommer det också att finnas en ny tjänst som säkerhetssamordnare.

Fullmäktige behandlade också flera motioner, bland annat om en folkbildningskampanj för rent vatten och avlopp, en kulturbuss, historien in i det nya seklet och jämlik och likvärdig skola.

Senast uppdaterad:
2019-01-31