Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-12-12

Värnamo valde sin första kvinnliga fullmäktigeordförande

Värnamo kommun fick på onsdagskvällen sin första kvinnliga ordförande. Camilla Rinaldo Miller, Kristdemokraterna, valdes till ordförande sedan Pär AJ Persson, Socialdemokraterna, avsagt sig uppdraget.

Kommunfullmäktige beslutade också att öka antalet ledamöter i kommunstyrelsen till 15 i stället för 13, och att minska antalet ledamöter i upphandlingsnämnden från sju till fem.

Fullmäktige valde också ledamöter i styrelser och nämnder. Hans-Göran Johansson (C), valdes till förste vice ordförande i kommunstyrelsen, till förste vice ordförande valdes Gottlieb Granberg (M), och till andre vice ordförande valdes Azra Muranovic (S).

Till ordförande i de kommunala nämnderna valdes:

  • Maria Johansson, (C), barn- och utbildningsnämnden
  • Eva Thörn, (M), kulturnämnden
  • Arnold Carlzon, (KD), medborgarnämnden
  • Stefan Widerberg, (C), samhällsbyggnadsnämnden
  • Glenn Lund, (M), omsorgsnämnden
  • Haris Sibonic, (C), servicenämnden
  • Filip Andersson, (M), upphandlingsnämnden
  • Birgitta Petersson, (L), valnämnden

Alla ledamöter i nämnderna presenteras i protokollet från sammanträdet, som publiceras på kommunens webbplats så snart protokollet har justerats, vilket sker 19 december.

Du kan också se hela sammanträdet i webb-tv.

Anne Karlsson, (SD), Mikael Karlsson, (C), och Camilla Rinaldo Miller, (KD).

Anne Karlsson, (SD), Mikael Karlsson, (C), och Camilla Rinaldo Miller, (KD).

Senast uppdaterad:
2018-12-12