Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-10-26

Nu kan Värnamo få sin första kvinnliga fullmäktigeordförande!

Camilla Rinaldho Miller, (KD), är föreslagen som ny ordförande för kommunfullmäktige. Valet kommer ske på kommunfullmäktiges sammanträde i november. Väljs Camilla blir hon första kvinnliga kommunfullmäktigeordföranden i Värnamo kommun.

Till förste vice ordförande för kommunfullmäktige är Mikael Karlsson, (C), föreslagen.

Den politiska ledningen kommande mandatperiod

Kommunen kommer styras av Alliansen under kommande mandatperiod. Alliansen har 25 mandat i kommunfullmäktige vilket betyder att kommunen får ett minioritetsstyre. Kommunens nämnder kommer att ledas av Alliansens politiker och i nämnderna kommer Alliansen att ha majoritet.

Nämndsorganisationen kommer att vara densamma. Den enda förändringen som kommer att göras är att minska antalet ledamöter i upphandlingsnämnden från nio ledamöter till fem ledamöter.

Senast uppdaterad:
2018-10-26