Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-10-25

Första fullmäktige med nyvalda ledamöter

Det var lite extra högtidligt när fullmäktige höll sitt oktobermöte på torsdagen. Det var första mötet med de ledamöter som valdes 9 september och det fanns flera nya ansikten i fullmäktigesalen.

Lite speciellt var det också att Anders Ferngren (S) ledde mötet i egenskap av ålderspresident, det vill säga den ledamot som varit med i fullmäktige längst. Detta eftersom fullmäktige ännu inte valt ny ordförande efter Christer Fjordevik, som lämnade sitt uppdrag i samband med mötet i september.

På mötet i november kommer fullmäktige att välja presidium, det vill säga ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande.

På sitt första sammanträde beslutade fullmäktige bland annat:

  • Ny taxa för kommunalt vatten och avlopp.
  • Nya tomtpriser.
  • Ny avfallstaxa från 2019.
  • Uppräkning av föreningsbidrag.
  • Ny plan- och bygglovstaxa.
  • Detaljplan för Rörstorp 6:3 med flera vid Expovägen-Nyponvägen i Värnamo tätort.

Du kan se hela sammanträdet i efterhand. Protokollet från sammanträdet publiceras på kommunens webbplats så snart det justerats.

Kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2018.

Senast uppdaterad:
2018-10-25