Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-10-18

Bättre prognos i september

Vid halvårsskiftet fick kommunens nämnder uppdraget att agera för att se till att ekonomin är i balans vid årsskiftet. Detta sedan prognosen visade att kommunen skulle göra ett bokslut på minus 17 miljoner kronor för 2018. Nu är helårsprognosen efter september klar, och den visar på ett bättre resultat.

- Det är fortfarande långt ifrån budget, det prognosticerade resultatet är för lågt med tanke bland annat på de investeringar vi behöver göra, säger Kjell Fransson, ekonomichef och biträdande kommundirektör.

Den nya helårsprognosen efter september visar att, om allt blir som prognosen säger, kommer kommunen att ha ett överskott på 3,2 miljoner kronor när året är slut. Det är nästan 27 miljoner sämre än budget, men alltså betydligt bättre än det såg ut vid halvårsskiftet.

- Det är fortsatta åtgärder som gäller, nämnderna tar beslut om vad som ska göras, och uppdraget är fortfarande att ha en budget i balans vid årsskiftet, säger Kjell Fransson.

Senast uppdaterad:
2018-10-18