Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-09-27

Christer Fjordevik avtackades på sista fullmäktigemötet

På torsdagen, 27 september, höll nuvarande kommunfullmäktige sitt sista sammanträde. Nästa gång fullmäktige samlas är det med de ledamöter som valdes 9 september i år.

En skillnad blir att kommunfullmäktige kommer att ha en ny ordförande. Christer Fjordevik (KD), som varit ordförande i tolv år, avtackades med blommor, tavla med Värnamo-motiv och tacktal i slutet av sammanträdet.

Innan dess hade Christer Fjordevik själv tackat alla avgående fullmäktigeledamöter för ett gott genomfört arbete under mandatperioden.

Ett särskilt tack riktade han till sina kollegor i presidiet, vice ordförande Lars Carlborg (M) och andre vice ordförande Anders Ferngren (S).

Beslut

Här är ett urval av kommunfullmäktiges beslut i kortet. Hela sammanträdet finns att se på Värnamo kommuns webbplats, där också protokollet publiceras så snart det har justerats.

  • Kommunfullmäktige godkände delårsrapporten per 30 juni 2018. Prognosen visar att, om inget förändras, kommer Värnamo kommun att göra ett resultat på minus 17 miljoner kronor under 2018. De nämnder som visar underskott har fått i uppdrag att genomföra åtgärder som nämnden anser vara nödvändiga för att långsiktigt uppnå en budget i balans. Alla nämnder uppmanas till fortsatt ekonomisk återhållsamhet.
  • Det första medborgarinitiativet har nu nått kommunfullmäktige. Monika Johansson har lämnat ett förslag om att införa rökförbud på kommunens badplatser och i idrottsanläggningar. Förslaget har uppnått de 30 röster som krävs för att kvalificera sig till att gå vidare till fullmäktige.
  • Kommunfullmäktige gjorde också ett så kallat fyllnadsval. Ulla Gradeen (S), har tidigare meddelat att hon lämnar politiken i samband med den nya mandatperioden. Hon är andre vice ordförande i kommunstyrelsen, som sitter kvar året ut (nya nämnder och styrelser vals av kommunfullmäktige 12 december och tillträder 1 januari). Men Ulla har bett att få lämna uppdraget nu och därför valde fullmäktige Azra Muranovic (S) att ersätta henne i kommunstyrelsen. Ulla kommer att sitta kvar som ersättare till och med december.
Christer Fjordevik (i mitten) avtackas efter tolv år som ordförande i kommunfullmäktige. Till vänster kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson och till höger kommunstyrelsens vice ordförande Gottlieb Granberg.

Christer Fjordevik (i mitten) avtackas efter tolv år som ordförande i kommunfullmäktige. Till vänster kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson och till höger kommunstyrelsens vice ordförande Gottlieb Granberg.

Senast uppdaterad:
2018-09-27