Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-08-30

Ja till bänkar, nej till hundrastgård

Kommunfullmäktige tog beslut om flera medborgarförslag på sitt första sammanträde efter sommaruppehållet. Bland annat sa fullmäktige ja till sittbänkar vid elljusspåret i Kärda.

Medborgarförslag har numera ersatts av en digital tjänst, medborgarinitiativ. Men Värnamoborna är flitiga med att lämna förslag, därför finns det fortfarande ganska många medborgarförslag kvar att besvara.

De medborgarförslag som fullmäktige hanterade på augustimötet handlade bland annat om

  • gratis elbussar för ungdomar (besvarades med att det är länstrafiken som bestämmer över bussarna)
  • gratis skolbuss vid fritt skolval (nej, det blir för dyrt)
  • spontanidrottsplats i Västhorja (kommer att tas med i planen för framtidens Folkets Park-område
  • att göra skateparken till isbana vintertid (nej, det är inte tekniskt möjligt)
  • hundrastgård i norra Värnamo (nej)
  • att lysa upp valven under Åbron (idén tas med i arbetet med Laganstråket).

Andra beslut i korthet

Värnamo kommun säljer mark i kvartetet Ödlan 1, till Nivika Fastigheter , som planerar att bygga 35 bostadsrättslägenheter på området. Det ligger i nordöstra Värnamo stad.

Värnamo kommun köper mark i kvarteret Läkaren 1 av Region Jönköpings län. Tanken är att det ska byggas bostäder och förskola där.

Räddningstjänsten ändrar sina rutiner för beredskapen i Bredaryd. Det har varit svårt att rekrytera brandmän och nu löser man problemet med att samarbete med Reftele.

Du kan se hela fullmäktiges sammanträde på webb-tv. Så snart protokollet från sammanträdet är justerat, läggs det ut på kommunens webbplats.

Senast uppdaterad:
2018-08-30