Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-08-15

Åtgärder för fortsatt stark ekonomi

Före sommaren konstaterade kommunstyrelsen att flera nämnder inte skulle klara att hålla sin budget 2018, om kostnaderna fortsatte enligt den prognos de gjort. Nu har nämnderna tagit fram förslag till åtgärder för att se till att kostnaderna inte ska vara större än den tilldelade budgeten vid årets slut, det vill säga att de ska ha en budget i balans.

Prognosen som gjordes i början av sommaren visade att, om inget förändras, kommer Värnamo kommun att göra ett resultat på minus 18 miljoner kronor under 2018. De nämnder vars prognos pekade på ett underskott mot sin budgetram fick i uppdrag att ta fram åtgärder för att få ordning på ekonomin.

- Värnamo kommun har en i grunden stark ekonomi och det vi gör nu är att säkerställa att det fortsätter att vara så. Vi vill långsiktigt uppnå en budget i balans med inriktning på att bibehålla en kärnverksamhet med god kvalitet och också vara en trygg arbetsgivare, säger Hans-Göran Johansson, (C), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen

Förslagen presenterades för kommunstyrelsen på tisdagen och politikerna beslutade enhälligt att ge nämnderna i uppdrag att genomföra de åtgärder som nämnden anser nödvändiga för att hålla sin tilldelade budget. Det är nämnderna som avgör vilka förändringar som ska genomföras.

- Nämnderna har ansvar för att hålla den budget vi har kommit överens om i kommunfullmäktige. När vi nu ser att prognosen visar att budgeten inte håller, måste respektive nämnd ta just det ansvaret, säger Hans-Göran Johansson.

Ändrade förutsättningar

En viktig anledning till att nämnderna har svårt att få ekonomin att gå ihop är förändrade förutsättningar och förändrade uppdrag, till exempel på grund av nya lagar eller annat som kommunen själv inte styr över.

- 18 miljoner kronor är mycket pengar, men i relation till kommunens totala kostnader på över två miljarder kronor, handlar det om mindre än en procent. Värnamo kommun är långt ifrån ensam om att vara i den här situationen. Vi har fortfarande en av länets starkaste ekonomier, och så vill vi ha det även framöver, säger Hans-Göran Johansson.

Senast uppdaterad:
2018-08-15