Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-07-27

Sammanfattning av läget i kommunen

Värmen, torkan och bristen på vatten berör oss alla. Här kommer en sammanfattning av läget i Värnamo kommun och exempel på hur verksamheterna ställer om för att anpassa sig till väderläget.

Sammanfattning av läget

 • Det råder totalt eldningsförbud i hela länet. Det betyder att man inte på något sätt får grilla eller på annat sätt elda utomhus. Länsstyrelsen har tagit beslutet. Om de drar tillbaka det totala förbudet, återgår vi till skärpt eldningsförbud, som innebär att det är ok att grilla hemma i trädgården förutsatt att man tänker på säkerheten.
 • Hittills har vi klarat oss undan allvarliga bränder. Flera brandmän har använt ledig tid till att hjälpa till vid bränder i andra delar av landet.
 • Bevattningsförbudet fortsätter. Torkan tär på vattenreserverna, framför allt de små, men läget är under kontroll. Vi har fått rapporter om några brunnar som sinat. Fortfarande gäller undantag för entreprenörer som använder vatten i sin verksamhet. De får använda kommunalt vatten enligt ett beslut som gäller augusti ut.
 • Det är varmt för de som jobbar, men personalen är fantastisk på att hitta lösningar och hjälpa varandra för att både den som jobbar och de som använder kommunal service ska ha det så bra som möjligt.

Detta gör kommunen

 • Vi jobbar just nu inte alls med maskiner ute i skogen, till exempel avverkning. Det får vänta tills temperaturen sjunker och det blir mindre torrt i markerna.
  Räddningstjänsten gör extra insatser så snart de kallas till larm om brand. Detta för att hindra att en brand får fäste och sprider sig.
 • Vi har satt upp information om eldningsförbudet på fem språk vid kommunens badplatser och grillplatser.
 • Både omsorgen och barn- och utbildning har rutiner för arbete i värmeböljor. På särskilda boenden ser man till att de som bor dricker ordentligt, vädrar och använder fläktar för att sänka temperaturen, badar fotbad, äter vattenmelon och dricker iste, undviker promenader i värmen och så vidare. Förskola och fritids håller sig inomhus under de värsta soltimmarna. Fritids åker och badar under stränga säkerhetsrutiner.
 • Torkan drabbar också lantbrukarna. Vi erbjuder kommunal mark för bete och foderskörd. Just nu tittar tekniska förvaltningen på möjligheten att med länsstyrelsens tillåtelse ordna tappställe, där lantbrukare enkelt kan hämta å- eller sjövatten till sina djur.
 • Den som behöver, kan hämta dricksvatten på tekniska förvaltningens förråd och hos räddningstjänsten.
 • Kommunen vattnar bara med å- och sjövatten.

Har du frågor, hör gärna av dig till Värnamo kommuns kontaktcenter, tfn 0370-37 70 00, e-post kontaktcenter@varnamo.se

Kommens webbplats uppdateras kontinuerligt med information om väderläget. Kolla gärna där och följ också Värnamo kommun på facebooklänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:
2018-07-27