Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-06-21

Pålslund kan bli första gröna lånet

Kommuninvest har godkänt reningsverket Pålslund som ett projekt för gröna lån. Det betyder att Värnamo kommun i höst kan få sitt första gröna lån, där pengarna kommer från investerare som vill göra skillnad för miljön.

När Värnamo kommun investerade 300 miljoner kronor i att bygga ett av Europas modernaste avloppsreningsverk kom 250 miljoner kronor från lån hos Kommuninvest.

Att Pålslund nu godkänts som projekt för gröna lån innebär att lånen, när det förfaller, kan skrivas om till så kallade gröna lån där pengarna kommer från placerare som vill att deras pengar ska göra skillnad för miljön.

- Intresset för gröna investeringar växer i finansvärlden. Många investerare letar efter projekt som inte bidrar till klimatförändringar och fortsatt miljöförstöring. Det är en viktig pusselbit för hållbar tillväxt, säger Martina Palm, hållbarhetsstrateg i Värnamo kommun.

Mindre påverkan på klimatet

Det nya reningsverket stod klart 2015. Reningen i verket bygger på en biologisk process som minimerar användningen av kemikalier. Mikroorganismer äter helt enkelt upp det organiska materialet.

Reningsverket, pumpstation och ledningar var en investering på drygt 300 miljoner kronor. Av lånen på tillsammans 250 miljoner kronor återstår nu 200 miljoner. Dessa och ytterligare 100 miljoner kronor kan alltså lånas som gröna lån och avse Pålslund.

- Det betyder att vi får en något lägre ränta, men det viktigaste är att pengarna som vi lånar bara får användas till sådant som minskar klimatpåverkan, säger Kjell Fransson, ekonomichef och biträdande kommundirektör i Värnamo kommun.

Samverkan mellan ekonomi och miljö

Värnamo är andra kommunen i länet som beviljas gröna lån. Det kommunala bostadsbolaget i Jönköping, Bostads AB Vätterhem, var först.

- Det är ett utmärkt verktyg för att uppmärksamma och driva miljöarbetet och stödja samverkan mellan ekonomi och miljö, säger Hans-Göran Johansson.

Fakta

Kommunsektorn står för en stor del av de investeringar som behöver göras för att ställa om samhället i en hållbar riktning. Gröna lån är Kommuninvests gemensamma satsning på ett mer hållbart samhälle. Den som står inför investeringar som främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan markera detta genom Kommuninvests gröna lån.

I dagsläget är det enbart Kommuninvest som erbjuder gröna lån, men flera banker är på gång, och därför genomförs en upphandling när något av lånen förfaller eller när kommunen ska ta ett nytt lån.

Länkar
Pålslunds reningsverk
Kommuninvest Gröna lånlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:
2018-06-21