Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-06-20

Fullmäktige fastställde budget

På sitt sista sammanträde före sommaruppehållet antog Värnamo kommun budget för 2019 och verskamhetsplan för åren 2019-2021.

Efter en lång debatt om de kommande årens verksamhet och investeringar slog kommunfullmäktige fast det beslut till budget och verksamhetsplan som den borgerliga Alliansen föreslagit.

Budgeten för 2019 omfattar nästan två miljarder kronor. Intäkterna består framför allt av den skatt som invånarna betalar, nästan 1,7 miljarder kronor. Dessutom utöver det kommer nästan 200 miljoner kronor in i form av kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgifter.

Utgifterna för 2019 ska enligt budgeten bli drygt 1,9 miljarder kronor. Av dessa går 813 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämndens verksamhet och 583 miljoner till omsorgsförvaltningen.

Under 2019 räknar kommunfullmäktige med att Värnamo kommun investerar för 272 miljoner kronor, det allra mesta av det i fastigheter, gata, väg och park.

Om några dagar kan du se hela kommunfullmäktiges sammanträde här på webben.

Du kan också läsa protokollet från sammanträdet, så snart det är justerat, vilket görs 26 juni.

Senast uppdaterad:
2018-06-20