Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-05-23

Nya regler om att hantera personuppgifter

Från fredag, 25 maj, gäller nya regler för hantering av personuppgifter. Då träder EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) i kraft och ersätter Personuppgiftslagen, PUL.

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra skyldigheter enligt lag. När vi gör det, följer vi reglerna i den nya dataskyddsförordningen.

En skillnad jämfört med tidigare är att de nya reglerna stärker dina rättigheter att som medborgare få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan också ha rätt att begära att vi ändrar eller stryker uppgifter om dig.

Ibland måste vi begära ditt samtycke för att kunna behandla personuppgifter om dig.

Läs mer om hur Värnamo kommun hanterar personuppgifter, vilka rättigheter du haroc h vem du vänder dig till för att få veta mer under rubriken Hantering av personuppgifter

Senast uppdaterad:
2018-06-19