Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-04-19

Dialogträff med markägare i Bor

I förra veckan bjöd tekniska utskottet in markägare i Bor till en träff i Stadshuset. Syftet var att bemöta önskemålet från markägarna om en dialog kring samordning av infrastrukturinsatser i Bor.

Vi redogjorde för hur vi säkerställer att insatserna samordnas och på vilket sätt det görs, säger Gottlieb Granberg (M), ordförande i tekniska utskottet.

Förutom Gottlieb Granberg deltog Stefan Wideberg (C), vice ordförande och Ulla Gradeen (S), andre vice ordförande i utskottet, tjänstepersoner från tekniska förvaltningen och ett 20-tal markägare.

Flera satsningar är aktuella eller planerade i Bor: VA-ledning till reningsverket Pålslund, ny förbifart väg 27, cykelled, byggnation enligt översiktsplanen och höghastighetsjärnväg. De markägare som berörs har efterfrågat ett möte med representanter för Värnamo kommun.

- På mötet informerade vi varandra. Jag ser gärna att vi löser frågorna i dialog, för det är bättre på lång sikt. Vi kommer att ha fortsatta samtal, säger Gottlieb Granberg.

Cykelled till och från Bor

En av frågorna som diskuterades var dragning av en ny väg 27 förbi Bor. Värnamo kommun träffar regelbundet Trafikverket för samtal och utbyte av information. Planen är att bygga en två plus ett-väg och det, menar Gottlieb Granberg, gör behovet av en cykelled ännu större.

Trafikverket borde ta ett större ansvar för en cykelled till och från Bor, med tanke på att de oskyddade trafikanterna är särskilt utsatta på en två plus ett-väg, säger han.

Senast uppdaterad:
2018-06-19