Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-06-19

Politiskt överens om Trälleborg

Nu är det dags att komma igång med om- och tillbyggnaden av Trälleborgsskolan i Värnamo centrum. Kommunstyrelsen har gett tekniska utskottet i uppdrag att påbörja bygget snarast.

- Vi är nu politiskt helt eniga om att utveckla Trälleborgs- och Folkets park-området i en bred överenskommelse, säger Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Överenskommelsen innebär det första steget mot att förvandla området kring Gröndal, Trälleborgsskolan och Folkets park till ett attraktivt centrum för skola, kultur, idrott och rekreation.

- Området ska locka till aktivitet för alla åldrar. Förutom den gamla utescenen och dansbanan i nuvarande Folkets park, ska ska det finnas lekpark, servering och en eller två nybyggda idrotts/aktivitetshallar, säger Ulla Gradeen (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Analysera behov

Först ska det göras en analys av vilka behov som område ska tillgodose. I augusti ska tekniska utskottet och samhällsbyggnadsförvaltningen sedan presentera ett förslag hur området ska utvecklas. Därefter ändras detaljplanen och så snart det är gjort ska den första av de två aktivitetshallarna börja byggas.

- Vi vill skapa ett område som är tillgängligt och attraktivt för alla. Värnamo kommun äger marken och byggnaderna och hyr ut scenen och dansbanan för den som vill arrangera evenemang och vi hoppas att många tar tillvara den möjligheten, säger Gottlieb Granberg (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Skolbygget börjar omgående

Om- och tillbyggnad av Trälleborgsskolan ska start omgående, så att en permanent skollösning blir klar. Därefter byggs ny aktivitetshall. Förutom om- och tillbyggnader ska trafiksituationen kring skolan och de kringliggande bostadsområdena förbättras.

Senast uppdaterad:
2018-06-19