Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-06-19

Fullmäktigemöte om miljöplan, trygg hemgång och ny förskola

Miljöplan, trygg och säker övergång från sjukhus till hemmet och tillbyggnader av skolor var några av ärendena som kommunfullmäktige tog beslut om på sitt februarimöte.

Du kan se hela sammanträdet på webb-tv. Den som vill, kan läsa hela protokollet från sammanträdet på kommunens webbplats så snart det justerats. Det sker 27 februari.

Här är ett urval av fullmäktiges beslut i korthet:

  • Kommunfullmäktige godkände överenskommelsen om samverkan mellan regionen och kommunen om att det ska fungera bra för den som varit inlagd på sjukhus och som ska hem eller till ett korttidsboende.
  • Fullmäktige anvisade 12 miljoner kronor till en ny förskola i Rydaholm.
  • Värnamo kommun har nu en ny miljöplan. Den redogör för vad Värnamo kommun som organisation kan och ska göra för att minska sin negativa påverkan på miljön. Den beskriver också hur kommunen och dess politiska nämnder samordnar och följer upp resultatet av miljöarbetet.
  • Fullmäktige anvisade pengar till flera om- och tillbyggnader av skolor: 200 000 kronor till ny musiksal på Bredaryds skola, 200 000 kronor till tillbyggnad av omklädningsrum i Kärda skola, 200 000 kronor till Rörstorpsskolans idrottshall.

Senast uppdaterad:
2018-06-19