Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-06-19

Pålslund, lunchpriser och bilar på kommunfullmäktige

Det nya reningsverket Pålslund stod klart 2015. På torsdagen godkände kommunfullmäktige slutredovisningen av projektet, som är en av Värnamo kommuns största investeringar.

Pålslund i Värnamo är ett av Europas modernaste avloppsreningsverk. Reningen i verket bygger på en biologisk process som minimerar användningen av kemikalier. Mikroorganismer äter helt enkelt upp det organiska materialet. Tack vare att slammet rötas, produceras också gas och anläggningen är självförsörjande av värme.

Avloppsreningsverket är byggt för att ta emot föroreningar som motsvarar vad 31 000 personer släpper ut i avloppet under ett dygn. Kväveutsläppen är cirka 7 milligram per liter, vilket är mindre än hälften av det tillåtna. Totalt kostade det 250 miljoner kronor att bygga Pålslund, plus 51 miljoner kronor för att bygga ledningar från Värnamo stad till reningsverket.

Beslut i korthet

Här är ett urval av kommunfullmäktiges beslut i korthet. Hela protokollet finns att läsa på kommunens webbplats, efter 31 januari, då det har justerats. Du kan också se hela sammanträdet i webb-tv.

Pris för luncher

Från 1 mars gäller nya priser för externa gäster som äter lunch i kommunens restauranger: lunch och dessert 90 kronor, lunch utan dessert 80 kronor, lunch och dessert för pensionär 77 kronor.

Miljövänligare bilpool

Kommunen har en ny policy för fordon som väger mindre än 3,5 ton. Den reglerar hur kommunen ska köpa, ta hand om och använda de bilar som medarbetarna kör i tjänsten. Syftet är att optimera kostnaden för tjänsteresor samtidigt som resorna ska vara säkra och hållbara, fler av de bilar som köps ska vara fossiloberoende.

Ösboskolans kök byggs om

Östboskolans kök ska byggas om och ska bli ett av kommunen stora centralkök där det lagas mat till både skola och omsorg. Kostnaden för ombyggnaden uppskattades till 26,5 miljoner kronor, men när detaljplaneringen gjordes upptäcktes en del ytterligare åtgärder som måste göras och nu beräknas kostnaden bli cirka 40 miljoner. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till finansiering av ombyggnaden och gav klartecken för byggstart. Det bestämdes också att tekniska utskottet ska återkomma med mer detaljerade kalkyler innan det tas beslut om investeringar i köken i Gröndalsskolan och Linneberg.

Senast uppdaterad:
2018-06-19