Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Jämför gymnasiet

I Öppna jämförelser - Gymnasieskola redovisas kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskolan.

Resultaten presenteras utifrån två kommunperspektiv;

  • lägeskommunsperspektivet för kommunala skolor.
  • hemkommunsperspektivet för de elever som är folkbokförda i kommunen.

8 av 9 elever är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar vidare, två år efter att de fullföljt sin utbildning på Finnvedens gymnasium, vilket är fjärde bästa resultat i Sverige.

Andelen elever som slutfört sin utbildning på Finnvedens gymnasium inom tre år ligger på en genomsnittsnivå i förhållande till riket.

Det visar en rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL), Öppna jämförelser Gymnasieskolan 2019, som publiceras på SKL:s hemsida idag. Rapporten visar resultaten från 2018. Jämförelsen publiceras en gång om året och används kontinuerligt i skolornas kvalitetsarbete.

88 procent av de elever som fullföljt sin utbildning på Finnvedens gymnasium har två år efter sin avslutade utbildning etablerat sig på arbetsmarknaden eller påbörjat vidare studier. Här visar Värnamo kommun ett mycket bra resultat då vi rankas som fjärde bästa av Sveriges 220 kommuner, vilket är en ytterligare en förbättring från fjolårets sjundeplacering.

Andelen elever som tagit examen från högskoleförberedande program inom tre år ligger mycket bra i förhållande till riket och är bland de 25% bästa i Sverige. Det är en ökning från 72 procent 2015 till 84 procent 2018. De yrkesförberedande programmen har ett mer lägre resultat i andel elever som tagit examen inom tre år, vilket visar på ett av gymnasiets utvecklingsområden.

Insatser som är påbörjade är arbete med att öka elevers närvaro, förstärkning med specialpedagog inom elevhälsan samt en pågående satsning genom kollegialt lärande kring framgångsfaktorer i undervisningen.

Sammanfattningsvis visar resultaten på att Finnvedens gymnasium arbetar framgångsrikt med att ge eleverna den kunskap och de verktyg som behövs för att kunna komma vidare till högre studier eller etablera sig på arbetsmarknaden.

Öppna jämförelser Gymnasieskola 2019 - Sveriges kommuner och landstings webbplats.länk till annan webbplats

Senast granskad:
2019-04-01

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp