Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Jämför grundskola

Öppna jämförelser - Grundskola 2018 är Sveriges kommuner och landstings (SKL) elfte jämförelse av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Syftet är att vara ett stöd och väcka idéer om hur kommuner utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv kan förbättra resultaten i skolan.

Fler elever i grundskolan har uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det visar SKL:s Öppna jämförelser Grundskola 2018. 79,1 procent uppnår kunskapskraven i Värnamo, en förbättring från 78,6 procent förra året.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör Öppna jämförelser för att ge en översiktlig bild av resultaten i skolan, både nationellt och för respektive kommun. Politiker, tjänstemän, skolledare och lärare kan använda rapporterna för att förbättra verksamheten.

Det är glädjande med en positiv trend och särskilt positivt är det med de goda resultaten hos eleverna i år 9.

Öppna jämförelser Grundskola.länk till annan webbplats

Senast granskad:
2018-12-10

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp