Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Information och hemsidor

Enklare språk och ökad användarvänlighet. Det är två led i den ständigt pågående utvecklingen av Värnamo kommuns webbplats. Därför deltar använder Värnamo kommun SKL:s undersökningsfrågor

vågskål

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) har tagit fram 250 vanliga frågor från medborgare. Frågorna rör till exempel förskolor, öppettider och hur man ansöker om hjälp och tillståndsgivning. Frågebatteriet används och sökfunktionen på webbplatsen testas. Resultatet 2018 var att svaren på frågorna hittades för 80% av frågorna, inom två minuter.

Informationen ska vara lätt att förstå och det ska vara lätt att hitta svar på vanliga frågor. Många tjänster ska kunna utföras direkt på webbplatsen och det ska finnas bra funktioner för att ställa frågor och ge synpunkter.

Webben är kommunens digitala kontaktcenter

En uppdaterad och tillgänglig webb är ett allt viktigare redskap, för att hitta information och utföra tjänster.

Webben ska vara lätt att navigera på, och här finns den digitala anslagstavlan med protokoll och beslut.

Dator och hemsida

Kontaktcenter i stadshuset

Vi vill att det ska vara enkelt och smidigt att komma i kontakt med kommunen. Därför öppnade Värnamo kommun ett kontaktcenter juni 2018.

dialog

Syftet med kontaktcenter är att ytterligare förbättra tillgängligheten. Kontaktcenter ska fungera som en väg in till kommunen, oavsett vilket ärende invånaren har, och har som främsta uppdrag att hjälpa invånare med information, rådgivning och viss handläggning.

 

Öppna jämförelser: Information till alla 2017länk till annan webbplats

Senast granskad:
2019-07-11

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter