Kommunens kvalitet, KKiK

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga områden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet ur ett invånarperspektiv. Över 240 kommuner arbetar med KKiK, vilket gör verktyget till en bra måttstock för att jämföra kommunens resultat med andra kommuner inom följande områden:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Delaktighet och information
  • Effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

Hela resultatrapporten KKiK 2016länk till annan webbplats för Sveriges kommuner.

 

Granskad 2017-03-02
av Ingela Zander