Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Kommunens kvalitet, KKiK

Drygt 260 kommuner arbetar med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), vilket gör verktyget till en bra måttstock för att jämföra kommunens resultat med andra kommuner.

val

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)länk till annan webbplats består av ett antal viktiga områden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet ur ett invånarperspektiv. Från 2018 delas KKiK in i tre områden.

Barn och unga

Kommunens effektivitet mäts med indikatorer som handlar om förskolor och skolresultat i grundskola och gymnasium, samt kostnad per inskrivet barn och elev.

  • 88,3 procent av eleverna i åk 9 är behöriga att söka till gymnasiet. Genomsnittet bland övriga kommuner är 83,7 procent.
  • 69,1 procent av eleverna på yrkesprogram tog examen inom 4 år. Bland övriga kommuner är genomsnittet 76,5 procent

Stöd och omsorg

Mäts med indikatorer som handlar om väntetider på insatser enligt socialtjänstlagen, brukarnöjdhet, personalkontinuitet samt kostnader per invånare

  • Medelvärdet för handläggningstiden och väntetid i antal dagar från ansökan till inflyttningsdatum till särskilt boende är 64 dagar. Motsvarande medelvärde i genomsnittskommunen är 53 dagar.
  • 87 procent är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst. Genomsnittet bland övriga kommuner är 91.
  • En hemtjänsttagare i Värnamo kommun möter i snitt 12 olika personer under 14 dagar. Motsvarande värde i genomsnittskommunen är 15 olika personer under 14 dagar

Samhälle och miljö

Mäts med indikatorer som handlar om svarstid per telefon och e-post, öppettider, bemötande, handläggningstid. Det handlar också om valdeltagande, andel miljöbilar, ekologiska livsmedel och företagarnas uppfattning om företagsklimat.

  • 47 procent av de som ringer till kommunen får kontakt med en handläggare inom 60 sekunder. Medelvärdet bland Sveriges kommuner är 53%. 
dialog


  • Valdeltagandet i senaste kommunalvalet var 85,1 procent. Valdeltagandet i kommunvalet var i genomsnitt 84,3 procent för Sveriges 290 kommuner.
  • Företagarnas NKI (nöjd-kund-index) är 76 av 100. Genomsnittet bland kommunerna som deltar i mätningen är NKI (nöjd-kund-index) 73
Kundnöjdhet

Senast granskad:
2019-11-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter