Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Kvalitet, resultat och jämförelser

Här hittar du information om hur Värnamos resultat står sig i jämförelse med andra kommuner i olika mätningar och undersökningar.

Värnamo vill nå sin vision, genom att utvecklas med ledorden hållbarhet, attraktivitet, tillväxt och trygghet. Mål sätts i nämnder och inom de kommunala verksamheterna, för att utveckla och åstadkomma förbättingar.

Här ser du utvecklingen fram till december 2018 (jämfört med 2015) för Värnamo kommun inom:

Hållbarhet - 24 nyckeltal

Inom området hållbarhet utvecklas 46 procent av nyckeltalen i positiv riktning, 12 procent ingen förändring och 42 procent av nyckeltalen utvecklas negativt.

Attraktivitet - 14 nyckeltal

Inom området attraktivitet utvecklas 72 procent av nyckeltalen i positiv riktning, 14 procent oförändrat och 14 procent i negativ riktning

Tillväxt - 18 nyckeltal

Inom området tillväxt utvecklas 72 procent av nyckeltalen i rätt riktning, 11 procent oförändrat och 17 procent har en negativ utveckling.

Trygghet - 20 nyckeltal

Inom området trygghet utvecklas 60 procent av nyckeltalen i rätt riktning, 5 procent oförändrade och 35 procent i negativ riktning.

 

Vi vill bli allt bättre på att föra dialog med medborgarna i hur du ser att vi bäst kan utveckla vår kommun, och dina erfarenheter av våra verksamheter hjälper oss att förbättra kvalitén. Vi vill utveckla en bättre och utökad medborgardialog, bedriva ett ständigt effektiviseringsarbete och vi vill använda resurserna effektivt i de kommunala verksamheterna.

Senast granskad:
2019-11-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter