Kvalitet, resultat och jämförelser

Här hittar du information om hur Värnamos resultat står sig i jämförelse med andra kommuner i olika mätningar och undersökningar.

Värnamo vill nå sin vision, genom att utvecklas med ledorden hållbarhet, attraktivitet, tillväxt och trygghet. Mål sätts i nämnder och inom de kommunala verksamheterna, för att utveckla och åstadkomma förbättingar.

Vi vill bli allt bättre på att föra dialog med medborgarna i hur du ser att vi bäst kan utveckla vår kommun, och dina erfarenheter av våra verksamheter hjälper oss att förbättra kvalitén. Vi vill utveckla en bättre och utökad medborgardialog, bedriva ett ständigt effektiviseringsarbete och vi vill använda resurserna effektivt i de kommunala verksamheterna.

 

Här ser du utvecklingen (jämfört med 2014) för Värnamo kommun inom:

  • hållbarhet (24 nyckeltal) där 42% av nyckeltalen utvecklas i rätt riktning
  • attraktivitet (14 nyckeltal) där 65% av nyckeltalen utvecklas i rätt riktning
  • tillväxt (18 nyckeltal) där 88% av nyckeltalen utvecklas i rätt riktning
  • trygghet (20 nyckeltal) där 65% av nyckeltalen utvecklas i rätt riktning


Granskad 2017-08-03
av Anneli Forsgren