Ekonomi

Under 2016 använde Värnamo kommun 1,7 miljarder kronor för att driva de kommunala verksamheterna. Det allra mesta, cirka 85 procent, gick till skola, vård och omsorg.

Kommunalskatt

Kommunalskatten i Värnamo är 21,52 kronor per intjänad hundralapp. Kommunalskatten exklusive kyrkoavgift uppgår år 2017 till 32,78 procent varav kommunen svarar för 21,52 procent och landstinget för 11,26 procent.

Kyrkoavgift och begravningsskatt är olika beroende på vilken församling du bor i.

Det här får du för skattepengarna

Under 2016 betalade Värnamoborna tillsammans 1,5 miljarder kronor i kommunal skatt.

Det här fick du för skattepengarna 2017.PDF

Det här fick du för skattepengarna 2016.PDF

Sammanfattning av verksamheten 2016.PDF

Det här fick du för skattepengarna 2015.PDF

Skatt, bidrag och avgifter

Värnamoborna betalade tillsammans 1,5 miljarder i kommunal skatt under 2016. Dessutom fick kommunen 242 miljoner kronor i kommunal utjämning och generella stasbidrag samt 58 miljoner i fastighetsavgift (tidigare statlig fastighetsskatt).

En del av kommunens verksamheter finansieras via avgifter, till exempel vatten och avlopp samt renhållning. Det betalas alltså inte med pengar som kommer in via skatten, utan lite förenklat kan man säga att var och en betalar för sin kostnad för vatten, avlopp och sophämtning.

Årsredovisning och delårsrapporter

Värnamo kommuns årsredovisning 2017.PDF

Bläddringsbar årsredovisning 2017.länk till annan webbplats

Delårsrapport 2017.PDF

Bläddringsbar delårsrapport 2017.länk till annan webbplats

Värnamo kommuns årsredovisning 2016.PDF

Låneskuld och soliditet

Vid årsskiftet 2016/2017 har kommunen 250 miljoner i lån. Soliditeten, det vill säga relationen mellan det egna kapitalet och de totala tillgångarna, uppgår i bokslutet till 60,9 procent.

Mål och budget

Budget 2018

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2017 om Värnamo kommuns Mål och budget för år 2018 samt utblick inför 2019-2022.

Länk till Mål och budget 2018.länk till annan webbplats

Samtliga handlingar inför kommunfullmäktiges beslut 30 november 2017.länk till annan webbplats

Budget 2017

Mål och budget 2017


Granskad 2018-06-04
av Anita Johansson