Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Ekonomi

Under 2018 använde Värnamo kommun 1,9 miljarder kronor för att driva de kommunala verksamheterna. Det allra mesta, cirka 83 procent, gick till skola, vård och omsorg. På den här sidan hittar bland annat du årsredovisningen för 2018.

Kommunalskatt

Kommunalskatten i Värnamo är 21,52 kronor per intjänad hundralapp. Kommunalskatten exklusive kyrkoavgift uppgår år 2018 till 32,78 procent varav kommunen svarar för 21,52 procent och landstinget för 11,26 procent.

Kyrkoavgift och begravningsskatt är olika beroende på vilken församling du bor i.

Det här får du för skattepengarna

Under 2018 betalade Värnamoborna tillsammans 1,6 miljarder kronor i kommunal skatt.

Det här fick du för skattepengarna 2017.PDF

Det här fick du för skattepengarna 2016.PDF

Sammanfattning av verksamheten 2016.PDF

Det här fick du för skattepengarna 2015.PDF

Skatt, bidrag och avgifter

Värnamoborna betalade tillsammans 1,6 miljarder i kommunal skatt under 2018. Dessutom fick kommunen 249 miljoner kronor i kommunal utjämning och generella stasbidrag samt 64 miljoner i fastighetsavgift (tidigare statlig fastighetsskatt).

En del av kommunens verksamheter finansieras via avgifter, till exempel vatten och avlopp samt renhållning. Det betalas alltså inte med pengar som kommer in via skatten, utan lite förenklat kan man säga att var och en betalar för sin kostnad för vatten, avlopp och sophämtning.

Årsredovisning och delårsrapporter

Delårsrapport 2019PDF

Årsredovisning 2018PDF

Årsredovisning 2018, länk till bläddningsbar fillänk till annan webbplats

Delårsrapport 2018PDF

Delårsrapport 2018, bläddringsbarlänk till annan webbplats

Låneskuld och soliditet

Vid årsskiftet 2018/2019 har kommunen 250 miljoner i lån. Soliditeten, det vill säga relationen mellan det egna kapitalet och de totala tillgångarna, uppgår i bokslutet till 62,7 procent.

Mål och budget

Budget 2020

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2019 om Värnamo kommuns Mål och budget för år 2020 samt utblick inför 2021-2022.

Samtliga handlingar inför kommunfullmäktiges beslut 19 juni 2019.

Budget 2019

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2018 om Värnamo kommuns Mål och budget för år 2019 samt utblick inför 2020-2021.

Mål och budget 2019

Samtliga handlingar inför kommunfullmäktiges beslut 29 november 2018.

Senast granskad:
2019-11-29

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter