Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Ekonomi

Under 2017 använde Värnamo kommun 1,8 miljarder kronor för att driva de kommunala verksamheterna. Det allra mesta, cirka 84 procent, gick till skola, vård och omsorg.

Kommunalskatt

Kommunalskatten i Värnamo är 21,52 kronor per intjänad hundralapp. Kommunalskatten exklusive kyrkoavgift uppgår år 2018 till 32,78 procent varav kommunen svarar för 21,52 procent och landstinget för 11,26 procent.

Kyrkoavgift och begravningsskatt är olika beroende på vilken församling du bor i.

Det här får du för skattepengarna

Under 2017 betalade Värnamoborna tillsammans 1,6 miljarder kronor i kommunal skatt.

Det här fick du för skattepengarna 2017.PDF

Det här fick du för skattepengarna 2016.PDF

Sammanfattning av verksamheten 2016.PDF

Det här fick du för skattepengarna 2015.PDF

Skatt, bidrag och avgifter

Värnamoborna betalade tillsammans 1,6 miljarder i kommunal skatt under 2017. Dessutom fick kommunen 255 miljoner kronor i kommunal utjämning och generella stasbidrag samt 61 miljoner i fastighetsavgift (tidigare statlig fastighetsskatt).

En del av kommunens verksamheter finansieras via avgifter, till exempel vatten och avlopp samt renhållning. Det betalas alltså inte med pengar som kommer in via skatten, utan lite förenklat kan man säga att var och en betalar för sin kostnad för vatten, avlopp och sophämtning.

Årsredovisning och delårsrapporter

Delårsbokslut 2018PDF

Delårsbokslut 2018, bläddringsbarlänk till annan webbplats

Låneskuld och soliditet

Vid årsskiftet 2017/2018 har kommunen 250 miljoner i lån. Soliditeten, det vill säga relationen mellan det egna kapitalet och de totala tillgångarna, uppgår i bokslutet till 62,7 procent.

Mål och budget

Budget 2018

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2017 om Värnamo kommuns Mål och budget för år 2018 samt utblick inför 2019-2022.

Länk till Mål och budget 2018.länk till annan webbplats

Samtliga handlingar inför kommunfullmäktiges beslut 30 november 2017.länk till annan webbplats

Budget 2017

Mål och budget 2017


Senast granskad:
2018-10-22

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp