Taxor och avgifter

Kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgifter för kommunens tjänster, som exempelvis barnomsorgstaxa, avgifter inom äldreomsorgen, taxa för torgplats och avgifter för prövnings- och tillsyn enligt miljöbalken.

Saknar du en taxa? Ring 0370-37 70 00.

Granskad 2018-02-16
av Marta Blomberg