Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter nämndens administration. Nio personer bildar samhällsbyggnadsnämnden.

Nämndens målsättning är att verka för en hållbar utveckling och en god byggnadskultur, skapa en hälsosam livsmiljö för oss medborgare samt verka för att hindra och begränsa olyckor på människor, egendom och i miljön.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för:

  • Miljö- och hälsoskydd
  • Plan- och byggfrågor
  • Mark- och exploatering
  • Mät, beräkning och kartering
  • Geografiska informationssystem
  • Trafikfrågor
  • Alkohol och tobakstillsyn/tillstånd
  • Parkeringstillstånd
  • Brandskydds- och räddningstjänstfrågor

Granskad 2017-06-08
av Christin Granberg

Skriv ut