Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för äldre- och funktionshinder- omsorgsverksamheten. Det kan till exempel handla om hemtjänst, eller boende för äldre och personer som har en funktionsnedsättning (särskilt boende).

Omsorgsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder oftast två gånger per månad. Det är inga sammanträden i juli och endast ett i december.

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut