Tekniska utskottet

Tekniska utskottet är ett utskott till kommunstyrelsen. Det består av fem ledamöter och sammanträder i regel två gånger i månaden.

Huvudsaklig verksamhet:

  • Projektering och byggnation av gator, vägar och industrimark
  • Parker, lekplatser, planteringar och allmänna platser.
  • Skogar och strövområden, sjö- och våtmarkskalkning.
  • Vatten- och avloppsförsörjning.
  • Avfallshantering och återvinning.
  • Fastighetsförvaltning: Kommunens egna lokaler, skolor, barnstugor, servicehus och kontor.
  • Fritidsanläggningar.

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson