Kommunstyrelsens strategiforum

Syftet med forumet är att lyfta ett ämne som är av övergripande karaktär och som är viktigt för att kommunens vision ska uppnås. Ofta bjuder vi in en intressant inbjuden gäst och deltagarna får reflektera, diskutera och tycka till om ämnet.

Vi som arbetar med forumet

Kommunstyrelsens strategiforum samlas fyra gånger om året. I forumet ingår nämndernas presidier, förvaltningschefer, samt kommunstyrelsens medlemmar. Kommunalråden, kommunchef samt biträdande kommunchef tar fram dagordning och teman, i samarbete med kommunens utvecklingsavdelning.

Material från genomförda strategiforum

Värnamo kommuns målkriterier för hållbarhet, attraktivitet, tillväxt och trygghetWord.

Vad är viktigt för integrationen?Powerpoint

Regional utvecklingsstrategi.PDF

Delaktighet genom medborgardialog;Word samtal med elever på Finnvedens gymnasium.

Stadsutveckling:

  1. Idé stadsvisionen grupp 1PDF
  2. Idé stadsvisionen grupp 2PDF
  3. Idé stadsvisionen grupp 3PDF
  4. Idé stadsvisionen grupp 4PDF
  5. StadsbyggnadsvisionPowerpoint

Vision och mål - är vi på väg mot den mänskliga tillväxtkommunen?Word

Kommande teman

Kommunikation och delaktighet

Digitalisering

Stadsutveckling- centrumutveckling

Granskad 2017-07-04
av Anneli Forsgren