Pensionärsrådet

I Värnamo kommun finns ett kommunalt pensionärsråd med företrädare för kommunala nämnder och olika pensionärsorganisationer.
Pensionärsrådet sammanträder som regel fyra gånger per år.

I rådet diskuteras övergripande frågor som berör pensionärer. Pensionärsrådet har en rådgivande funktion. Ledamöter och ersättare från pensionärsföreningarna utses av respektive förening.

Namn på enskilda personer som inte ingår i rådet eller tillhör förvaltningen har i förekommande fall tagits bort och ersatts med NN med hänvisning till personuppgiftslagen (PUL).

Originalprotokollen finns på omsorgsförvaltningen.

Sammanträdesdagar 2017

1 februari
17 maj
6 september
15 november

Protokoll 2017

Protokoll från tidigare år

Granskad 2017-06-12
av Ingela Zander

Skriv ut