Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är en samverkansgrupp som arbetar över sektorsgränser för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos befolkningen. Rådet består av representanter från kommunens förvaltningar, förtroendevalda, Bra Liv, privat vårdgivare och folkhälsoplanerare från Region Jönköpings län.

Folhälsorådet fungerar som samordnare, inspiratör, samtalspartner, remissinstans och ett forum för samverkan.

Folkhälsorådet sammanträder i regel fyra gånger per år.

Sammanträdesdagar 2016

29 mars, inspirationsdag
12 maj
29 september
1 december

Sammanträdesdagar 2017

16 februari
18 maj
21 september
7 december

Protokoll

Granskad 2017-08-09
av Ingela Zander