Upphandlingsförvaltningen

Upphandlingsförvaltningen är kommunens centrala upphandlings-/inköpsenhet för upphandling av varor och tjänster.

Förvaltningen är också ansvarig för kommunens distributionslösning av varor till och från kommunens enheter, fordonsansvariga för kommunen samtliga fordon (exklusive tekniska kontoret och räddningstjänstens fordon).

Upphandlingsförvaltningen ansvarar även för leverantörsfakturor och införande av elektronisk handel mm.

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson