Medborgarförvaltningen

Medborgarförvaltningen arbetar med frågor som hör till medborgarnämnden och inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, integration, fritidsverksamhet samt arbetsmarknadsåtgärder.

Förvaltningsstaben inom medborgarförvaltningen

Kvalitetsutvecklare
Noah Anagbonu

Nämndsekreteriat
Louise Johansson Malmström

IT- och systemansvar
Britt-Inger Nibelius
Helena Svensson

Ekonomifrågor
Magnus Sandgrehn
Anders Eriksson

Personalfrågor
Jenny-Ann Engstrand

Reception​
Pia Frisk
Mirela Dociu
Birgitta Magnusson


Medborgarförvaltningens sektioner

Arbete och välfärd
Vuxensektion
Barn- och ungdomssektion
Integration- och fritidssektion

Granskad 2017-08-29
av Louise Johansson Malmström

Skriv ut