Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunala verksamheter inom skola och barnomsorg. Från förskola för de minsta till vuxenutbildning.

Granskad 2017-06-07
av Anna Grunditz