Förvaltningar

Värnamo kommun har förutom kommunstyrelsen sju nämnder med ett eller flera ansvarsområden.

Till varje nämnd hör en förvaltningsorganisation med anställda medarbetare som utför det arbete som politikerna inom de olika verksamhetsområdena fattat beslut om.

Förvaltningens uppdrag är också att utreda ärenden och ta fram underlag som ska hjälpa politikerna inför att de ska fatta beslut.

Kommundiektören är kommunens högsta tjänsteman. I varje förvaltning finns en förvaltningschef som leder verksamheten inom sin förvaltning och ansvarar för att nämndernas beslut verkställs.

Granskad 2018-03-06
av Atena Ahmadi