Kommunens organisation

En kommun är en politisk organisation, som består av valda politiker, och en förvaltningsorganisation, som består av anställda medarbetare.

Politikerna bestämmer huvuddragen för verksamheten och hur pengarna ska fördelas.

De anställda i förvaltningarna verkställer besluten som politikerna har fattat och ser till att den dagliga verksamheten fungerar.

Kommunallagen styr kommunernas verksamhet. Kommunerna styrs också av andra lagar som till exempel socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

I Värnamo kommun finns följande nämnder

 • barn- och utbildningsnämnden
 • kommunstyrelsen
 • kulturnämnden
 • medborgarnämnden
 • samhällsbyggnadsnämnden
 • omsorgsnämnden
 • servicenämnden
 • upphandlingsnämnden.

Värnamo kommun har nio förvaltningar:

 • barn- och utbildningsförvaltningen
 • kommunledningsförvaltningen
 • kulturförvaltningen
 • medborgarförvaltningen
 • samhällsbyggnadsförvaltningen
 • omsorgsförvaltningen
 • serviceförvaltningen
 • tekniska förvaltningen
 • upphandlingsförvaltningen.

Granskad 2017-05-19
av Anita Johansson

Skriv ut